شرکت لوله سازان ستاره سمنان با توجه به وجود عوامل سودجو اقدام به افتتاح نمایشگاهی کرده است.این نمایشگاه در لاله زار که مرکز توزیع ملزومات برقی است واقع می باشد که برای پیمانکاران و عوامل فروش مستقر در این ناحیه دسترسی مناسبی دارد.

 در این نمایشگاه بسته بندی های جدید شرکت و سمپل های جدید از مرحله تست تا محصول نهایی جهت نمایش برای مشتریان و دیگر عوامل قرار گرفته اند.

توضیحات کامل محصولات از نظر فنی و از نظر فروش از طریق پرسنل حاضر در نمایشگاه در اختیار بازدید کنندگان محترم قرار خواهد گرفت.

عملا این نماشگاه پایگاهی برای مسائل بازرگانی و فروش شرکت لوله سازان ستاره سمنان می باشد

از اهداف آینده ی نمایشگاه می توان به زیرساخت سازی برای حظور در نمایشگاه های بین المللی اشاره کرد.

m-23-400x300
m-24-400x300
m-25-400x300
22-400x300
33-400x300