4-720x480

فرم نظارت مشتریان

از آنجایی که افراد سودجئ محصولات را تقلبی در فروشگاه های مختلف پخش می کندد و یا نمونه های تقلبی که به پروژه های ساختمانی ارسال می کندد،خواهش مندیم اگر با چنین موردی برخورد کردید با پر کردن فرم زیر، فرد ارسال کننده نمونه و باقی جزئیات را به ما معرفی کنید تا از طریق مراجع قانونی با آن فرد برخورد شود.

ضمنا تمامی مشخصات فرد معرفی کننده مخفی باقی خواهد ماند.