زانو همه کاره
December 4, 2016

بوشن و براس بوشن

polika

بوشن و براس بوشن

مهمترین مسئله در لوله و اتصالات برقی جدا از بحث کیفیت ، درست و دقیق بودن زاویه لوله و اتصالات برقی است که در سرعت و کیفیت اجرا در پروژه های مختلف تأثیر مستقیم دارد و دقت در تولید و تفاوت کیفی کارخانه دلیل مهم بودن این موضوع می باشد لذا در تهیه لوله و اتصالات برقی حتماً در هنگام خرید از لوله و اتصالات برقی تولید شده در کارخانه لوله ستاره سمنان استفاده نمایید.

جدول مشخصات کالا

             شرح کالا                                                                           سایز
              بوشن                     ۱۳                               ۱۶                           ۲۱
          براس بوشن                     ۱۳                               ۱۶                           ۲۱