واحد فروش

این مرکز به عنوان تنها دفتر فروش مجاز کارخانه می باشد

عرفان با بیش از سه دهه فعالیت مستمر و پاک به عنوان گروهی موفق و خوش نام در زمینه توزیع ملزومات برقی در آسمان صنعت برق کشور می درخشد و شرکت لوله سازان ستاره سمنان کاملا از همکاری با این مجموعه راضی و خشنود است

m-11
m-16
m-1
m-10
m-30
m-37